CRM Prodaja

Sve informacije o klijentima na jednom mestu – 360

Kabi CRM daje pregled svih aktivnosti, projekata i zadataka u vezi sa određenim klijentom na jednom mestu. Ovde ćete pronaći i sve ostale važne informacije:

Podaci o klijentima
 • Poslate poruke
 • Poslane ponude
 • Dogovori
 • Ugovori
 • Zaposleni

Kada imate na raspolaganju ključne podatke o klijentu na jednom mestu, moći ćete da podignete odnos sa klijentom na viši nivo.

Ključne reči:

 • Baza podataka o klijentima
 • 3600 pregled
 • Pregled lokacije na mapi

Pregled prodajnog procesa

Kabi CRM vam daje sveobuhvatan pregled i upravljanje prodajnim procesom, sve od prvog kontakta sa kupcem do završetka transakcije i prodajnih aktivnosti i podrške. Možete lako da proverite u kojoj fazi prodajnog procesa se nalazite:

 • Koliko je novih prilika odnosno potencijalnih klijenata imate,
 • Koliko je tih potencijalnih je u obradi,
 • Koliko je uspešnih ali i neuspešnih prodaja imate.

Na ovaj način nećete imati propuštenih šansi za uspešnu prodaju. Pored toga, optimizovaćete proces prodaje i uvećati prodaju!

Ključne reči:

 • Optimizacija prodajnog procesa
 • Automatizacija prodajnog procesa
 • Filter prodajnih prilika

Kalendar aktivnosti

Kabi kalendar vam daje sveobuhvatan pregled rasporeda vaših aktivnosti i aktivnosti vaših kolega. Na kalendaru možete videti različite vrste aktivnosti, organizovane po danu i satu. Kalendar vam omogućava da vidite i raspored više kolega odjednom. Takođe vam omogućava dajednostavno pronađete termin za sastanak ili promenite termin u skladu sa postojećim aktivnostima.

Ključne reči:

 • Integracija kalendara sa Outlook-om ili Google kalendarom
 • Obaveštenja na e-mail

Statistika uspeha prodaje

Sastavni deo Kabi CRM-a je i statistika uspeha prodaje. Ova statistika daje prikaz uspešnosti celokupnog prodajnog procesa, od prilike do zaključivanja posla. Evo kako možete da posmatrate prodajne aktivnosti:

 • Broj primljenih upita
 • Broj upita u obradi
 • Broj uspešnih i neuspešnih prodaja.

Celokupnu statistiku možete posmatrati i uz pomoć filtera.

Ključne reči:

 • Statistika prodaje
 • Filter prema zaposlenima
 • Filter po periodu
 • Filter prema različnim projektima

Povezivanje sa web sajtom

Kabi CRM se može jednostavno povezati sa vašom web sajtom putem web kontakt obrasca. Popunjeni kontakt obrazac automatski se beleži u Kabi CRM-u kao novi kontakt i kao nova prilika. Pored toga, možete odrediti kom projektu ili kampanji pripada popunjeni kontakt obrazac. U isto vreme kreira se zadatak za osobu odgovornu za projekat ili kampanju, tako da se ne zaboravi zahtev kupca.

Ključne reči:

 • Napredno povezivanje sa web sajtom
 • Utvrđivanje kom projektu pirpada popunjeni kontakt obrazac
 • Modul za samostalno kreiranje web kontakt obrazaca

 

Povezivanje sistema sa masovnim slanjem newslettera

Kabi CRM je u potpunosti integrisan sa sistemom za e-mail marketing, E-poštar. Kroz ovaj sistem mežete masovno slati e-mail poruke sa obaveštenjima kontaktima iz vaše baze bez potrebe izvoza podataka u neku drugi sistem.

Veza između Kabi CRM-a i E-poštara je u potpunosti integrisana, što vam omogućava slanje e-mail poruka i praćenje rezultata kampanje unutar sistema.

Ključne reči:

 • Segmentiranje kontakata
 • Statistika uspešnosti
 • Bez izvoza podataka

Povezivanje sa e-mailom

Kabi CRM omogućava jednostavno prosleđivanje odabranih e-mail poruka u Kabi CRM, gde se automatski kreira nova aktivnost. Da biste to učinili, unesite određenu adresu e-pošte (primer: inbok@crm.kabi.info) u kopiju poruke (CC ili Bcc).

Kabi CRM vam omogućava da kreirate e-mail adresu za pojedinačne aktivnosti i projekte. Prosleđena pošta prikazana je kao zadatak u Kabi CRM-u. Svim zaposlenima odgovornim za ovaj projekat ova pošta će biti prikazana kao zadatak.

Ključne reči:

 • Prenos e-mail poruke u zadatak
 • Prenos kompletnog sadržaja e-mail poruke uključujući i priloge
 • Prenos e-mail poruke u konkretan zadatak, projekat ili aktivnost.

Besplatna verzija

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.