Novosti

Kako izgleda uspešna implementacija CRM sistema?

Ako ste u svojoj kompaniji i organizaciji koristili CRM sistem, onda znate da njegova primena može biti zahtevna. Postoji nekoliko razloga za to:

  • Promena navika zaposlenih
  • Neuređene baze podataka
  • „Otpor“ zaposlenih prema upotrebi novog sistema
  • „Dobro nam ide bez toga“

Gore navedeni razlozi samo su neki od mnogih na koje smo naišli kod klijenata. Činjenica je da je primena CRM sistema za kompaniju zahtevna, posebno sa stanovišta organizacije rada. Napuštaju se stare radne navike i započinje upotreba CRM-a.

Ako želite uspešno da koristite CRM sistem, moraćete da promenite svoj tok rada, ali ga ne treba menjati u potpunosti. Dobar CRM sistem će vam pomoći tako što ćete se prilagoditi postojećem radnom procesu (do tačke kada to još uvek ima smisla).

Na osnovu našeg iskustva sa primenom Kabi CRM sistema kod naših kupaca, pripremili smo vam nekoliko korisnih saveta za uspešnu primenu CRM sistema u vašoj kompaniji ili organizaciji:

Kabi CRM prodaja
Kabi CRM prodaja

1. Organizacija pilot grupe

Jedna od važnijih aktivnosti u uspostavljanju upotrebe CRM sistema je priprema i obuka grupe zaposlenih koji će početi da koriste CRM. Takva grupa se naziva i pilot grupa. Ova grupa uključuje zaposlene ili celo odeljenje za koje smatrate da je najpogodnije za početak. Preporučujemo da izbegavate zaposlene koji su vrlo kruti za promene jer će oni moći da produže proces primene CRM-a. Odabranu grupu treba da čine zaposleni koji su otvoreni za promene i žele veću organizaciju posla.

Pilot grupu mogu organizovati kompanije sa većim brojem zaposlenih. Ako kompanija ima malo zaposlenih, preporučuje se da svi počnu da koriste CRM sistem. Za manje kompanije je koordinacija i primena u upravljanju odnosima sa klijentima mnogo lakša i brža. Zbog toga preporučujemo organizaciju pilot grupe u većim organizacijama.

Organizujte pilot grupu za upotrebu CRM sistema
Organizujte pilot grupu za upotrebu CRM sistema Autor: Photo by Dylan Gillis on Unsplash

2. Sredite bazu kontakata

Organizovana baza podataka o kontaktima osnova je za korišćenje CRM sistema. Naziv CRM (upravljanje odnosima sa kupcima) govori nam da je reč o upravljanju odnosima sa kupcima, pa je prvi uslov da imate organizovane baze podataka o kontaktima i klijentima. Ako ste se već susreli sa uređivanjem baze podataka kontakata, znate da to može biti vrlo monoton posao, ali je osnovni uslov za korišćenje CRM sistema.

Prema našem iskustvu, kompanije imaju problema sa kontaktima jer se čuvaju u raznim programima, e-mailovima i Excel tabelama. U mnogim slučajevima, pojedinačni kontakti se takođe gube i/ili deplasiraju. Prednost CRM-a je što su svi kontakti na jednom mestu, dostupni sa samo nekoliko klikova. Pored toga, imate kompletnu istoriju interakcija i aktivnosti kod svakog kontakta.

3. Pripremite prodajne aktivnosti

Da biste primenili Kabi CRM prodaju, preporučujemo vam da kreirate jednu prodajnu aktivnost koju ćete voditi kroz CRM. Veoma je važno da unapred odredite sve potrebne vrste aranžmana, odluka i zadataka koji će vam biti potrebni. Takođe vam savetujemo: prodajna aktivnost treba da bude takva da je redovno obavljate, jer ćete njene rezultate odmah moći videti u samom CRM sistemu. Sistem će vam omogućiti da tačno znate kakva je situacija za svaku prodaju i ko je odgovoran za nju. Jednom kada steknete naviku da svaku prodaju započinjete zapisom u CRM-u (moguće su i automatske integracije sa web sajta), moći ćete da započnete upravljanje svim svojim prodajnim aktivnostima putem CRM sistema.

Prodajni procesi
Prodajni procesi Autor: Kabi

4. Pripremite aktivnosti podrške

Slično CRM-u prodaja preporučuje se i za Kabi CRM podršku. Neophodno je kreirati aktivnosti podrške, npr. za telefonsku podršku kupcima. Glavna svrha ovoga je da se svi zahtevi vide na jednom mestu i status tih zahteva putem ove aktivnosti podrške. Na ovaj način ćete uspostaviti transparentan sistem svih zahteva, poboljšavajući tako organizaciju rada.

5. Uključivanje ostalih

Nakon uvođenja pilot grupe, upotrebu CRM sistema trebalo bi proširiti i na ostale zaposlene. CRM sistem je uspešan sve dok ga koristite, pa je neophodno da se celo preduzeće/organizacija navikne na njegovu upotrebu. Preporučljivo je pripremiti interna uputstva za upotrebu sistema, jer će ovo olakšati i brže upoznavanje zaposlenih sa sistemom. Za rad organizacije preporučujemo upotrebu sistema za upravljanje projektima.

6. Prezentacija koristi

Kada postavite preduzeće na CRM sistemu, važno je da možete da prikažete rezultate ove digitalne transformacije. Pomoću CRM-a možete da kreirate izveštaje o prodaji, izveštaje o aktivnostima i još mnogo toga, kao i da nadgledate privremene i konačne rezultate vašeg rada. Na taj način ćete pokazati zaposlenima prednosti korišćenja sistema. Svi projekti, zadaci i aktivnosti su na jednom mestu. Pored toga, svi podaci se odnose na kupca i odgovorno lice. Svi podaci koje unesete u CRM sistem odjednom imaju smisla i prikazuju se na razumljiv način. Još važnije, čitav rad je merljiv.

Međutim, da biste mogli da prikažete rezultate rada, moraćete sve ovo da unesete u CRM.

Zaključne misli

U kompaniji Kabi svakodnevno se susrećemo sa primenom sistema Kabi CRM, a svih ovih godina zlatno pravilo uspešne upotrebe CRM sistema je jedno: Koristite ga! Samo pomoću CRM sistema videćete šta znače struktura, organizacija i efikasnost.

Nažalost, ne možemo imati sve na umu, jer je danas previše podataka i informacija. Čak i ako upravljate manjim brojem klijenata, korišćenje CRM se isplati, jer ćete mu pružiti mnogo bolju uslugu nego bez upotrebe CRM-a. Zapamtite, za kupce je sama „usluga“ gotovo jednako važna kao i vaši proizvodi ili usluge.

Ako želite da uvedete svoju kompaniju u proces digitalne transformacije...

Nazad
Besplatna verzija

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.